Про Федота-Стрельца удалого молодца

Director - Semen Tabachnikov

Set Designer - Marina Muzychenko

Set Designer Assistants - Sergey Mezhericher, Dimitry Vishnevski, Dasha Afanasova

Music - Gennadiy Sergienko, Marina Kalinina

Choreographer - Olga Konyakova

Costume Designer - Faina Reznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actors:

Comic - Dasha Afanasova

Fedot - Sergey Mezhericher

Marusya - Inna Karpov

Tsar - Dimitry Vishnevskiy

Princess - Elena Epelman

Nanny -

General - Alexander Lapitskiy

Witch - Marina Muzychenko

Voice - Sergey Semenov

Tit - Alexander Oven

Frol - Alexander Pankratov

Dancer - Olga Konyakova

Musicians - Gennadiy Sergienko, Marina Kalinina

Ambassador 1 - Vladimir Kozinec

Ambassador 2 - Ilya Prikazchikov

Security - Dimitriy Prigorenko

 

Theater Photographer - Violetta Muzychenko

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot

fedot